Utbildning

Utbildning i hjärt- och lugnräddning (HLR), luftvägsstopp och första hjälpen

Kursen ger livsviktiga grundläggande kunskaper i första hjälpen. Man får lära sig vad man ska göra om någon sätter i halsen och inte kan andas, om någon blir medvetslös, hur man stoppar en blödning, vad man gör vid hjärtstopp och hur man omhändertar människor på en olycksplats.

Man får även lära sig använda en hjärtstartare. Kursintyg ges efter avslutad kurs.

Kursinnehåll

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Hjärt- och lungräddning (HLR) med hjärtstartare
  • Luftvägsstopp
  • Första hjälpen (L-ABC)

Kurslängden är 3 timmar med max 8 deltagare/kurs. Ingen förkunskap krävs.

Bokning sker via telefon 031-89 89 39 eller e-post info@slottsbergskliniken.com.

Stegräknartävling

Världshälsoorganisation rekommenderar vuxna att gå minst 10 000 steg per dag för att främja hälsan och välbefinnandet. Stillasittande ökar risken att dö i förtid och den rådande pandemin har resulterat i att fler blir stillasittande. I en tid när fler arbetar hemifrån och i miljöer som inte är ergonomisk anpassade, finns en ökad risk för belastningsskador.

Tillsammans med er kan Slottbergskliniken utforma en stegräknartävling som passar era behov och personal. Reglerna är enkla – flest antal steg vinner!