Lagstadgade undersökningar och intyg

Asbest- och kvarts, tjänstbarhetsintyg

Härdplastintyg

Bly

Drogtest

Handintensivt arbete

Vibrationsintyg

Joniserande strålning

Järnväg

Körkort

Mast- och stolpintyg

Nattarbete

Nyanställningsintyg

ROM-analys

Stor ROM-analys

Sjöintyg

ROM-analys (Rekommendation från Måleriförbundet)

Hälsokontrollen börjar inne hos en sjuksköterska där provtagning och undersökningar utförs. Därefter görs en medicinsk undersökning inklusive R.O.M.-analys av läkare, samt diskussion och genomgång av ifylld hälsoenkät. R.O.M.-analys innebär en bedömning av styrka och rörelseförmåga avseende skuldror, axlar, rygg, knän och fötter. Läkaren går även igenom provsvar. Om något behöver följas upp och/eller åtgärdas läggs en plan för detta.

R.O.M.-analys

 • Hälsoenkät
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • Blodtryck
 • Syntest (lärling färgseende)
 • Hörseltest
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • O.M.-analys
 • Bedömning av förekomst av hudbesvär och allergier, samt predisponering av allergener
 • Rådgivning inklusive individuell åtgärdsplan

Stor R.O.M.-analys

 • Samma innehåll som R.O.M.-analys
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
 • PSA-prov för män över 40 år
 • Vilo-EKG
 • Dubbeltid till läkaren