Hälso- och arbetsmiljöundersökningar

Läkarledda hälso- och arbetsmiljöundersökningar

Att göra en hälso- och arbetsmiljöundersökning kan vara ett sätt att både främja hälsa och upptäcka sjukdomar i ett tidigt stadium. En god hälsa och livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och är en förutsättning för ett långt och hållbart arbetsliv.

Hälsokontrollen börjar inne hos en sjuksköterska där provtagning och undersökningar utförs. Därefter görs en medicinsk undersökning av läkare, samt diskussion och genomgång av ifylld hälsoenkät. Läkaren går även igenom provsvar. Om något behöver följas upp och/eller åtgärdas läggs en plan för detta.

Hälso- och arbetsmiljöundersökning Bas

 • Hälsoenkät
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
 • Blodtryck och puls
 • Vilo-EKG
 • Rådgivning inklusive individuell åtgärdsplan

Hälso- och arbetsmiljöundersökning Large

 • Samma innehåll som Hälso- och arbetsmiljöundersökning Bas
 • Natrium
 • Kalium
 • Vitamin-B12
 • Folsyra
 • Järn
 • ALP, bilirubin, gamma-GT (leverfunktion)
 • Hörseltest
 • Spirometri

Sköterskeledda hälso- och arbetsmiljöundersökningar

Hälsokontrollen utförs av en sjuksköterska genom provtagning och undersökningar. Därefter diskuteras och görs en genomgång av ifylld hälsoenkät. Om något behöver följas upp och/eller åtgärdas läggs en plan för detta.

Hälso- och arbetsmiljöundersökning Small

 • Hälsoenkät
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • Blodtryck
 • Rådgivning inklusive individuell åtgärdsplan

Hälso- och arbetsmiljöundersökning Bas

 • Samma innehåll som Hälso- och arbetsmiljöundersökning Small
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)

Hälso- och arbetsmiljöundersökning Large

 • Samma innehåll som Hälso- och arbetsmiljöundersökning Bas
 • Natrium
 • Kalium
 • Vitamin-B12
 • Folsyra
 • Järn
 • ALP, bilirubin, gamma-GT (leverfunktion)

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning™, HPB, är den ledande metoden att på individnivå motivera till livsstilsförändringar och därmed påverka hälsan. En hälsosam livsstil bidrar till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. I en HPB ingår ett frågeformulär, konditionstest samt mätning av blodtryck och BMI, vilket är utgångspunkten för det motiverande samtalet mellan deltagaren och hälsovetaren. HPB utgår från beteendevetenskap, medicin och fysiologi samt över 40 års beprövad utveckling.

 • Frågeformulär
 • Mätning av längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodtryck
 • Konditionstest på cykel
 • Motiverande samtal kring livsstil
 • Kapillära prover (blodvärde, blodsocker och kolesterolvärden) finns som en tilläggstjänst

Hälsotest – Arbete/hälsa

Syftet med hälsotest är att genom tidig upptäckt öka möjligheten för dig att både kunna förebygga ohälsa och att vid behov kunna sätta in åtgärder i tid som leder till en förbättrad hälsa. En sjuksköterska kommer ut till er och tar alla prover samt blodtryck. Du får senare en skriftlig återkoppling på alla provsvar. Vid avvikande provsvar blir du uppringd av en sjuksköterska för rådgivning och eventuell uppföljning.

Lilla provpaketet

 • Blodvärde (Hb)
 • Blodsocker
 • Kolesterolvärden: totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • ASAT, ALAT (leverfunktion)
 • TSH (sköldkörtel/ämnesomsättning)
 • Blodtryck

Stora provpaketet

 • Samma innehåll som lilla provpaketet
 • Natrium
 • Kalium
 • Vitamin-B12
 • Folsyra
 • Järn
 • ALP, bilirubin, gamma-GT (leverfunktion)

Tillval till båda paketen:
PSA-prov för män över 40 år

Återrapportering

Efter genomförda undersökningar har du som företagskund möjlighet att få en sammanställning, vilket fungerar som ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ger en god översikt över hur hälsan är hos era anställda, där ni tydligt ser om det finns många med ett riskbeteende. Vid ett sådant fall kan insatser på företaget implementeras för att förbättra eller främja hälsan. För en återrapportering krävs att minst tio personer har genomfört en hälso- och arbetsmiljöundersökning.