Om du vistats utomlands senaste 14 dagarna och söker för luftvägsinfektion och/eller feber
kontakta 1177 för råd, hänvisningar och omhändertagande.
Du ska inte åka direkt till någon mottagning
Vid allmänna frågor kan du ringa 113 13